Nederlandstalige publicaties

[Voor internationale (Engelstalige) publicaties, klik hier.]

 

2021 | 2019 | 2015 | 2013 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1981 | 1979

 

Te verschijnen

 

2021

 • Arie Verhagen. Verbeelding in taal – een Jip-en-Janneke-perspectief. Rede uitgesproken bij zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse Taalkunde en Taal, Cultuur en Cognitie aan de Universiteit Leiden op maandag 11 oktober 2021. Leiden [pdf: Afscheidsrede (2021): Verbeelding in taal].

Back to top
 

2019

 • Ninke Stukker & Arie Verhagen. Stijl, taal en tekst. Stilistiek op taalkundige basis. Leiden: Leiden University Press. [291 pagina’s. Inhoudsopgave Link]
 • Arie Verhagen. Grammaticale stilistiek en stilistische grammatica. Varianten van redeweergave in het Nederlands. Nederlandse Taalkunde/Dutch Linguistics, 24/1, pp. 83-112. [link, pdf: Grammaticale Stilistiek]
 • Arie Verhagen. Oordelen, onderzoek, en abstractie. Reactie op Wim Kloosters ‘Opmerkingen bij Verhagen’. Nederlandse Taalkunde/Dutch Linguistics, 24/1, pp. 119-122. [link, pdf: Oordelen, onderzoek, abstractie] [Zie: Wim Klooster. Opmerkingen bij Verhagen. Nederlandse Taalkunde/Dutch Linguistics, 24/1, pp. 113-117. (link)]

Back to top

 

2015

 • Arie Verhagen. Een klein addendum bij quotatieven: Hoe zit het met de vrije indirecte rede? In: Sander Lestrade, Peter de Swart & Lotte Hogeweg (red.). Addenda. Artikelen voor Ad Foolen. Nijmegen: Radboud Universiteit, 483-488 [pdf:  Quotatief + Vrije Indirecte Rede].

Back to top

 

2013

 • Arie Verhagen. Darwin en de ideale taalgebruiker. In: Theo Janssen & Jan Noordegraaf (red.). Honderd jaar taalwetenschap. Artikelen aangeboden aan Saskia Daalder bij haar afscheid van de Vrije Universiteit. Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, 151-162 [pdf:  Darwin en de ideale taalgebruiker].

Back to top

 

2010

 • Arie Verhagen. Taalkundig Denken. Denken als een taalkundige. Levende Talen Magazine, 97, pp. 20-24. [pdf:  Taalkundig denken]
 • Ingrid Persoon, Ted Sanders, Hugo Quené, Arie Verhagen. Een coördinerende omdat-constructie in gesproken Nederlands? Tekstlinguïstische en prosodische aspecten. Nederlandse Taalkunde, 15/3, pp. 259-282.

Back to top

 

2009

 • Arie Verhagen, Zo te zien gaat Ariane met pensioen. Enkele observaties inzake evidentiële constructies. In: Ronny Boogaart, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart, Marijke van der Wal (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden, 209-219. [link, pdf:  Zo te zien]

Back to top

 

2007

 • Arie Verhagen, Ton van der Wouden, Lars van Lenteren. Waar synoniem synoniem voor staat. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen, Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Brill, 445-455. [pdf:  2007_Verhagen-vdWouden-vLenteren_Synoniem]

Back to top

 

2006

 • Arie Verhagen. Dreigt polysemie uit de hand te lopen? Een oefening in semantische categorisering. Voortgang – Jaarboek voor de Neerlandistiek 24: 159-168. [pdf:  2006_Verhagen_Polysemie]
 • Hans Hulshof, Maaike Rietmeijer, Arie Verhagen. Taalkunde voor de tweede fase van het VWO. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Hans Hulshof, Maaike Rietmeijer, Arie Verhagen. Taalkunde voor de tweede fase van het VWO. Docentenhandleiding. Amsterdam: Amsterdam University Press. (E-book)

Back to top

 

2005

Back to top

 

2003

 • Arie Verhagen. Hoe het Nederlands zich een eigen weg baant. Vergelijkende en historische observaties vanuit een constructie-perspectief. Nederlandse Taalkunde 8: 328-346. [pdf:  2003_Verhagen_Nederlands-eigen-weg]
 • Arie Verhagen en Ad Foolen. Hoe kan een woord zijn negatieve lading nou verliezen, laat staan integendeel? Over betekenisverschuiving bij ontkennende woorden. In: Jan Stroop (red.), Waar gaat het Nederlands naar toe? Panorama van een taal. Amsterdam: Bert Bakker, 308-318. [pdf:  Verhagen & Foolen, Laat staan integendeel]

Back to top

 

2002

 • Theo Janssen en Arie Verhagen. Zinnen en cognitie. In: Theo Janssen (red.), Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap. Den Haag: Sdu Uitgevers, 77-96. [pdf:  2002_Janssen&Verhagen_Zinnen-cognitie]
 • Arie Verhagen. Retorica en cognitie. In: Theo Janssen (red.), Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap. Den Haag: Sdu Uitgevers, 97-110. [pdf:  2002_Verhagen_Retorica-cognitie]

Back to top

 

2001

 • Arie Verhagen. Terug naar want en omdat. In: Dongelmans, Berry, Josien Lalleman, Olf Praamstra (red.), Kerven in een rots. Opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden, 107-119. [pdf:  2001_Verhagen_want+omdat]
 • Ton Anbeek en Arie Verhagen. Over stijl. Neerlandistiek.nl 01.01. [link, pdf: 2001_Anbeek&Verhagen_Over-stijl]

Back to top

 

2000

 • Arie Verhagen. Achter het Nederlands. Over interacties tussen taal en achtergrondcognitie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden, 24 maart 2000. [pdf:  2000_Verhagen_Oratie]

Back to top

 

1999

Back to top

 

1998

 • Arie Verhagen. Een omkering van volgorde? Nederlandse Taalkunde 3 (Themanummer “De nieuwe ANS”): 224-236. [pdf:  1998_Verhagen_ANS-volgorde]
 • Arie Verhagen. Marsmans Herinnering. Vooys 16/4: 38-43. [link]
 • Arie Verhagen. De belofte van de cognitieve linguïstiek. In: Elma Blom en Anne-Lisa Jansen (red.), Tijdperk Taal! 10 Jaar Linguïstiek in Utrecht. ‘s-Gravenhage: Holland Academic Graphics, 199-205.

Back to top

 

1997

 • Arie Verhagen. Causatieve en di-transitieve constructies. In: E. Elffers-van Ketel, J. van der Horst, W. Klooster (red.). Grammaticaal Spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: UvA, 231-235. [pdf:  1997_Verhagen_Causatieven-ditransitieven]
 • Joost Schilperoord en Arie Verhagen. Functionele elementen in een cognitief perspectief. Evidentie uit taalproductie. Nederlandse Taalkunde 2: 223-247. [pdf:  1997_Schilperoord&Verhagen_Functionele-elementen]
 • Arie Verhagen. Tekstsegmentatie, onderschikking en subjectiviteit. Gramma/TTT 5 [1996]: 249-268, 273-275. [pdf:  1997_Verhagen_Segmentatie-onderschikking]
 • Arie Verhagen. Tekstsegmentatie en interpretatieniveaus. In: H. van den Bergh, D. Janssen, N. Bertens, M. Damen (red.), Taalgebruik ontrafeld. Bijdragen van het zevende VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 18, 19 en 20 december 1996 aan de Universiteit van Utrecht. Dordrecht: ICG Publications, 379-388. [pdf:  1997_Verhagen_Segmentatie-niveaus]
 • Arie Verhagen. De lezer, de schrijver, en ik. Tekst[blad] 3/2 (juni): 12-13. [pdf:  1997_Verhagen_Lezer-schrijver-ik]
 • Arie Verhagen. Stijl: het ambacht vindt zijn meesters. Bespreking van Peter Burger en Jaap de Jong, Handboek Stijl (Groningen: Martinus Nijhoff, 1997) en P.J. van der Horst, Stijlwijzer (Den Haag/Antwerpen: Sdu/Standaard, 1996). Tekst[blad] 3/3 (september): 61-64.

Back to top

 

1996

 • Arie Verhagen. In sommige contexten zijn dubbele ontkenningen helemaal niet onduidelijk. In: T. Sanders & P. Smulders (red.), Schrijfwijsheden. Visies op taal en taaladvies. Den Haag: Sdu, 193-201. [pdf:  1996_Verhagen_Dubbele-ontkenningen]

Back to top

 

1995

Back to top

 

1994

 • Arie Verhagen. Nauwelijks is niet bijna, laat staan vrijwel helemaal. In: Ronny Boogaart & Jan Noordegraaf (red.), Nauwe betrekkingen. Voor Theo Janssen bij zijn vijftigste verjaardag. Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, 273-281. [pdf:  1994_Verhagen_Nauwelijks-bijna-laatstaan]
 • Agnes Lammerts en Arie Verhagen. De oorlog in de krant. In: A. Maes, P. van Hauwermeiren, L. van Waes (red.), Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek. Dordrecht: ICG Publications, 375-384. [pdf:  1994_Lammerts&Verhagen_Oorlog]
 • Niels van der Mast, Daniël Janssen, Arie Verhagen. Interactionele schrijfprocessen en tekstkenmerken. In: A. Maes, P. van Hauwermeiren, L. van Waes (red.), Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek. Dordrecht: ICG Publications, 412-442. [pdf:  1994_VdMast-Janssen-Verhagen_Interactionele-schrijfprocessen]
 • Arie Verhagen. Taalverandering en cultuurverandering: doen en laten sinds de 18e eeuw. Forum der Letteren 35: 256-271. [pdf:  1994_Verhagen_Taal&cultuurverandering]
 • Arie Verhagen. Doen of laten: woordbetekenis of (ook) structuur? Forum der Letteren 35: 277-281.

Back to top

 

1993

Back to top

 

1992

 • Arie Verhagen. Patroonsplitsing en zinsstructuur. In: Hans Bennis & Jan W. de Vries (red.), De Binnenbouw van het Nederlands. Een bundel artikelen voor Piet Paardekooper. Dordrecht: ICG Publications, 373-382. [pdf:  1992_Verhagen_patroonsplitsing]
 • Arie Verhagen en Suzanne Kemmer. Interactie en oorzakelijkheid. Een cognitieve benadering van causatief-constructies in het Nederlands. Gramma/TTT. Tijdschrift voor taalwetenschap 1: 1-20. [pdf:  1992_Verhagen&Kemmer_Interactie&oorzakelijkheid]

Back to top

 

1991

 • Arie Verhagen. Oud en nieuw in interpunctie. In: J. Noordegraaf & R. Zemel (red.), Accidentia. Taal- en Letteroefeningen voor Jan Knol. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek-VU, 77-86. [pdf:  1991_Verhagen_Interpunctie]

Back to top

 

1990

 • Arie Verhagen. De interpretatiestructuur van passieve zinnen. Forum der Letteren 31: 81-92. [pdf:  1990_Verhagen_Passieve-zinnen]
 • Arie Verhagen. Om de helderheid van de syntaxis. (N.a.v. A. Sturm, Primaire syntactische structuren in het Nederlands. Leiden: Martinus Nijhoff 1986). De nieuwe taalgids 83: 337-348. [pdf:  1990_Verhagen_Helderheid-syntaxis]

Back to top

 

1989

Back to top

 

1988

 • Arie Verhagen. Dit is een niet voldoende onderkend probleem: Over goed en minder goed gebruik van attributieve constructies. In: F.H. van Eemeren & R. Grootendorst (red.), Taalbeheersing in ontwikkeling. Dordrecht: Foris, 152-160. [pdf:  1988_Verhagen_Attributieve-constructies]

Back to top

 

1987

Back to top

 

1986

Back to top

 

1985

Back to top

 

1984

 • Arie Verhagen. Vorm en functie in taal en taalbeschrijving. In: Vorm en functie in tekst en taal. Bundel opstellen verschenen ter gelegenheid van de voltooiing van het honderdste deel van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Leiden: Brill, 1-31. [pdf:  1984_Verhagen_Vorm-en-functie]

Back to top

 

1983

Back to top

 

1981

 • Arie Verhagen. Koncepties in het grammatika-onderzoek (N.a.v. Ger J. de Haan, Conditions on Rules: the proper balance between syntax and semantics. Dordrecht: Foris 1979). Spektator 10, 340-368. [pdf:  1981_Verhagen_Koncepties-grammatika]
 • Arie Verhagen. Gaan fokusbepalingen echt altijd aan de fokus vooraf? In: Willem Breekveldt & Jan Noordegraaf (red.), Voortgang van het onderzoek in de subfaculteit Nederlands aan de Vrije Universiteit II. Amsterdam, 56-61. [pdf:  1981_Verhagen_Fokusbepalingen-voor-fokus]

Back to top

 

1979

Back to top