Tot ver in de 20e eeuw wàs iedereen professor…

In verband met de discussie in de Eerste Kamer over uitbreiding van het promotierecht schreef ik op verzoek van de rector van de Universiteit Leiden in 2016 een notitie over de geschiedenis van het zogeheten rangenstelsel wetenschappelijk personeel. Bijzonder weinig mensen die nu bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen, blijken die nl. te kennen (mijn eigen kennis vloeit voort uit mijn activiteit als onbezoldigd bestuurslid van de FNV-vakbond voor de universiteiten, de AbvaKabo, in de jaren ’70 en ’80). Ik heb nog steeds de indruk dat die historische kennis (‘bottom line’: het hiërarchische stelsel dat we nu hebben, is een onbedoeld historisch neveneffect van opeenvolgende financieel gemotiveerde beleidsmaatregelen na WO-II) weinig verbreid is geraakt (ook onder bestuurders), en daarom zet ik die notitie nu maar eens online, hier.