Taal en Politiek

Op 11 september 2001 pleegden terroristen met gekaapte vliegtuigen aanslagen op enkele symbolische gebouwen in de Verenigde Staten, in het bijzonder het World Trade Center in New York. Naar aanleiding daarvan ontstonden al vrij snel overal discussies over de taal die gebruikt werd om over deze gebeurtenissen, van een geheel nieuw type en een ongekende heftigheid, te spreken. Ik heb daar toen zelf, op colleges, in interviews, en in verschillende soorten publicaties, mijn steentje aan bijgedragen. Bij de aanloop naar de inval in Irak van maart 2003 gebeurde dit allemaal nog een keer.

Een invloedrijke rol hierin speelde een tekst die George Lakoff in 1991 via het (toen nog tamelijk jonge) internet verspreidde naar aanleiding van het taalgebruik, met name de metaforen, in de publiciteit rondom de (eerste) Golf-oorlog (1991).

Op deze pagina zijn (verwijzingen naar) deze en enkele andere relevante stukken te vinden, waaronder teksten die ik zelf rond 11 september 2001 en de inval in Iraq in 2003 gemaakt heb.