Engels als onderwijstaal?

Brief Opleiding Nederlands UL uit 2001 aan CvB over voertaal in toekomstige MA-opleidingen [ voertaal in toekomstige MA-opleidingen ]

Zie ook stuk van René Appel over onderwijs in het Engels (NRC-Handelsblad, 18 juni 2003). [ Meer Engels betekent minder Nederlands ]