Lammerts en Verhagen 1994

Geïnspireerd door het bovengenoemd stuk “Metaphor and War” van George Lakoff hebben we in 1994 een analyse gemaakt van taalgebruik in Nederlandse dagbladen (Agnes Lammerts & Arie Verhagen, De oorlog in de krant. In: A. Maes, P. van Hauwermeiren, L. van Waes (red.), Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek. Dordrecht: ICG Publications, 375-384).


George Lakoff (1991), Metaphor and War