Archive for September, 2011

LUCL-groep Taalgebruik: normativiteit

De LUCL-groep Taalgebruik heeft eens een brainstormsessie gehouden over normativiteit, mede in verband met de relatie tussen taalkundigen en de (rest van de) maatschappij. Een concrete aanleiding was de discussie tussen de Nijmeegse hoogleraar Helen de Hoop en toenmalig minister Ronald Plasterk bij De Wereld Draait Door op 9 februari 2010. De discussie en het materiaal zijn nog steeds relevant: links naar dat materiaal zijn hier te vinden.