Woorden

Van totale oorlog en andere versimpelingen, Tekst van kort interview door Bas den Hond, gepubliceerd in Trouw op 19 september 2001.


Zijn de Verenigde Staten in oorlog?

Discussie over gebruik van de term “oorlog”, zoals weergegeven op de website van de NOS op 13 september 2001.


The making of Bushs speech

“The making of” verhaal over het maken van de toespraak van Bush tot het Amerikaanse congres, zoals weergegeven op de website van de New York Times op 7 oktober 2001.


Bush’s speech

Tekst van de toespraak van Bush tot het Amerikaanse Congres op 20 september 2001.


The Language of Conflict


Lincoln 2002


Text of Bush and Bin Laden speeches