Nederlandstalige publicaties

[Voor internationale (Engelstalige) publicaties, klik hier.]

 

2015 | 2013 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1981 | 1979

 

Te verschijnen

 

2015

 • Arie Verhagen. Een klein addendum bij quotatieven: Hoe zit het met de vrije indirecte rede? In: Sander Lestrade, Peter de Swart & Lotte Hogeweg (red.). Addenda. Artikelen voor Ad Foolen. Nijmegen: Radboud Universiteit, 483-488 [ pdf ].

Back to top

 

2013

 • Arie Verhagen. Darwin en de ideale taalgebruiker. In: Theo Janssen & Jan Noordegraaf (red.). Honderd jaar taalwetenschap. Artikelen aangeboden aan Saskia Daalder bij haar afscheid van de Vrije Universiteit. Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, 151-162 [ pdf ].

Back to top

 

2010

 • Arie Verhagen. Taalkundig Denken. Denken als een taalkundige. Levende Talen Magazine, 97, pp. 20-24. [ pdf ]
 • Ingrid Persoon, Ted Sanders, Hugo Quené, Arie Verhagen. Een coördinerende omdat-constructie in gesproken Nederlands? Tekstlinguïstische en prosodische aspecten. Nederlandse Taalkunde, 15 (3), pp. 259-282.

Back to top

 

2009

 • Arie Verhagen, Zo te zien gaat Ariane met pensioen. Enkele observaties inzake evidentiële constructies. In: Ronny Boogaart, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart, Marijke van der Wal (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden, 209-219. [link] [ pdf ]

Back to top

 

2007

 • Arie Verhagen, Ton van der Wouden, Lars van Lenteren. Waar synoniem synoniem voor staat. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen, Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Brill, 445-455. [ pdf ]

Back to top

 

2006

 • Arie Verhagen. Dreigt polysemie uit de hand te lopen? Een oefening in semantische categorisering. Voortgang – Jaarboek voor de Neerlandistiek 24: 159-168. [ pdf ]
 • Hans Hulshof, Maaike Rietmeijer, Arie Verhagen. Taalkunde voor de tweede fase van het VWO. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Hans Hulshof, Maaike Rietmeijer, Arie Verhagen. Taalkunde voor de tweede fase van het VWO. Docentenhandleiding. Amsterdam: Amsterdam University Press. (E-book)

Back to top

 

2005

 • Arie Verhagen. Constructiegrammatica en ‘usage based’ taalkunde. Nederlandse Taalkunde 10: 197-222. [ pdf ]

Back to top

 

2003

 • Arie Verhagen. Hoe het Nederlands zich een eigen weg baant. Vergelijkende en historische observaties vanuit een constructie-perspectief. Nederlandse Taalkunde 8: 328-346. [ pdf ]
 • Arie Verhagen en Ad Foolen. Hoe kan een woord zijn negatieve lading nou verliezen, laat staan integendeel? Over betekenisverschuiving bij ontkennende woorden. In: Jan Stroop (red.), Waar gaat het Nederlands naar toe? Panorama van een taal. Amsterdam: Bert Bakker, 308-318. [ pdf ]

Back to top

 

2002

 • Theo Janssen en Arie Verhagen. Zinnen en cognitie. In: Theo Janssen (red.), Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap. Den Haag: Sdu Uitgevers, 77-96. [ pdf ]
 • Arie Verhagen. Retorica en cognitie. In: Theo Janssen (red.), Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap. Den Haag: Sdu Uitgevers, 97-110. [ pdf ]

Back to top

 

2001

 • Arie Verhagen. Terug naar want en omdat. In: Dongelmans, Berry, Josien Lalleman, Olf Praamstra (red.), Kerven in een rots. Opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden, 107-119. [ pdf ]
 • Ton Anbeek en Arie Verhagen. Over stijl. Neerlandistiek.nl 01.01. [link; pdf]

Back to top

 

2000

 • Arie Verhagen. Achter het Nederlands. Over interacties tussen taal en achtergrondcognitie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden, 24 maart 2000. [ pdf ]

Back to top

 

1999

 • Ninke Stukker, Ted Sanders, Arie Verhagen. Waar een wil is, is geen wet. De categorisering van causale relaties binnen en tussen zinnen. Gramma/TTT 7: 66-86. [ pdf ]
 • Judith Vos en Arie Verhagen. Tekstgenres en taalgebruik: passieven in bijsluiters. Tekst[blad] 5, nr. 3 (september): 25-28. [ pdf ]

Back to top

 

1998

 • Arie Verhagen. Een omkering van volgorde? Nederlandse Taalkunde 3 (Themanummer “De nieuwe ANS”): 224-236. [ pdf ]
 • Arie Verhagen. Marsmans Herinnering. Vooys 16/4: 38-43. [link]
 • Arie Verhagen. De belofte van de cognitieve linguïstiek. In: Elma Blom en Anne-Lisa Jansen (red.), Tijdperk Taal! 10 Jaar Linguïstiek in Utrecht. ‘s-Gravenhage: Holland Academic Graphics, 199-205.

Back to top

 

1997

 • Arie Verhagen. Causatieve en di-transitieve constructies. In: E. Elffers-van Ketel, J. van der Horst, W. Klooster (red.). Grammaticaal Spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: UvA, 231-235. [ pdf ]
 • Joost Schilperoord en Arie Verhagen. Functionele elementen in een cognitief perspectief. Evidentie uit taalproductie. Nederlandse Taalkunde 2: 223-247. [ pdf ]
 • Arie Verhagen. Tekstsegmentatie, onderschikking en subjectiviteit. Gramma/TTT 5 [1996]: 249-268, 273-275. [ pdf ]
 • Arie Verhagen. Tekstsegmentatie en interpretatieniveaus. In: H. van den Bergh, D. Janssen, N. Bertens, M. Damen (red.), Taalgebruik ontrafeld. Bijdragen van het zevende VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 18, 19 en 20 december 1996 aan de Universiteit van Utrecht. Dordrecht: ICG Publications, 379-388. [ pdf ]
 • Arie Verhagen. De lezer, de schrijver, en ik. Tekst[blad] 3, nr. 2 (juni): 12-13. [ pdf ]
 • Arie Verhagen. Stijl: het ambacht vindt zijn meesters. Bespreking van Peter Burger en Jaap de Jong, Handboek Stijl (Groningen: Martinus Nijhoff, 1997) en P.J. van der Horst, Stijlwijzer (Den Haag/Antwerpen: Sdu/Standaard, 1996). Tekst[blad] 3, nr. 3 (september): 61-64.

Back to top

 

1996

 • Arie Verhagen. In sommige contexten zijn dubbele ontkenningen helemaal niet onduidelijk. In: T. Sanders & P. Smulders (red.), Schrijfwijsheden. Visies op taal en taaladvies. Den Haag: Sdu, 193-201. [ pdf ]

Back to top

 

1995

 • Arie Verhagen. Taal- en toch letterkunde. Forum der Letteren 36: 335-340. [link; pdf]

Back to top

 

1994

 • Arie Verhagen. Nauwelijks is niet bijna, laat staan vrijwel helemaal. In: Ronny Boogaart & Jan Noordegraaf (red.), Nauwe betrekkingen. Voor Theo Janssen bij zijn vijftigste verjaardag. Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, 273-281. [ pdf ]
 • Agnes Lammerts en Arie Verhagen. De oorlog in de krant. In: A. Maes, P. van Hauwermeiren, L. van Waes (red.), Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek. Dordrecht: ICG Publications, 375-384. [ pdf ]
 • Niels van der Mast, Daniël Janssen, Arie Verhagen. Interactionele schrijfprocessen en tekstkenmerken. In: A. Maes, P. van Hauwermeiren, L. van Waes (red.), Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek. Dordrecht: ICG Publications, 412-442. [ pdf ]
 • Arie Verhagen. Taalverandering en cultuurverandering: doen en laten sinds de 18e eeuw. Forum der Letteren 35: 256-271. [ pdf ]
 • Arie Verhagen. Doen of laten: woordbetekenis of (ook) structuur? Forum der Letteren 35: 277-281.

Back to top

 

1993

 • Margreet Onrust, Arie Verhagen, Rob Doeve. Formuleren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. [link]
 • Arie Verhagen. De culturele kant van causaliteit. In: P. van den Hoven e.a. (red.), Taal in onderwijs en organisatie. Een vlootschouw van onderzoek. Utrecht: Centre for Language and Communication, 1993, 201-206.

Back to top

 

1992

 • Arie Verhagen. Patroonsplitsing en zinsstructuur. In: Hans Bennis & Jan W. de Vries (red.), De Binnenbouw van het Nederlands. Een bundel artikelen voor Piet Paardekooper. Dordrecht: ICG Publications, 373-382. [ pdf ]
 • Arie Verhagen en Suzanne Kemmer. Interactie en oorzakelijkheid. Een cognitieve benadering van causatief-constructies in het Nederlands. Gramma/TTT. Tijdschrift voor taalwetenschap 1: 1-20. [ pdf ]

Back to top

 

1991

 • Arie Verhagen. Oud en nieuw in interpunctie. In: J. Noordegraaf & R. Zemel (red.), Accidentia. Taal- en Letteroefeningen voor Jan Knol. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek-VU, 77-86. 1990a De interpretatiestructuur van passieve zinnen. Forum der Letteren 31, 81-92. [ pdf ]

Back to top

 

1990

 • Arie Verhagen. De interpretatiestructuur van passieve zinnen. Forum der Letteren 31: 81-92. [ pdf ]
 • Arie Verhagen. Om de helderheid van de syntaxis. (N.a.v. A. Sturm, Primaire syntactische structuren in het Nederlands. Leiden: Martinus Nijhoff 1986). De nieuwe taalgids 83: 337-348. [ pdf ]

Back to top

 

1989

 • Hanneke Kunst, Cato van der Vlugt, Herman Veenker, Arie Verhagen, Herbert Hoijtink. Vraagteken of punt? De rol van woordvolgorde bij het lezen door dove kinderen. Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap (TTT) 8: 89-110. [ pdf ]

Back to top

 

1988

 • Arie Verhagen. Dit is een niet voldoende onderkend probleem: Over goed en minder goed gebruik van attributieve constructies. In: F.H. van Eemeren & R. Grootendorst (red.), Taalbeheersing in ontwikkeling. Dordrecht: Foris, 152-160. [ pdf ]

Back to top

 

1987

 • Margreet Onrust en Arie Verhagen. Meer of minder gebruiksgrammatica? Een vergelijking van de ANS met ’Quirk’. In: Forum der Letteren X: 115-120. [ pdf ]

Back to top

 

1986

 • Arie Verhagen. Betekenis en begrip in beeldspraak, alinea-opbouw en intonatie. Voortgang VII: 25-47. [ pdf ]

Back to top

 

1985

 • Robert S. Kirsner, Arie Verhagen, Mariëtte Willemsen. Over PP’s, transitiviteit en het zgn. indirekt objekt. Spektator 14, 341-347. [ pdf ]

Back to top

 

1984

 • Arie Verhagen. Vorm en functie in taal en taalbeschrijving. In: Vorm en functie in tekst en taal. Bundel opstellen verschenen ter gelegenheid van de voltooiing van het honderdste deel van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Leiden: Brill, 1-31. [ pdf ]

Back to top

 

1983

 • Arie Verhagen. Strukturele ambivalentie in de generatieve taalkunde. Forum der Letteren 24, 179-198. [ pdf ]

Back to top

 

1981

 • Arie Verhagen. Koncepties in het grammatika-onderzoek (N.a.v. Ger J. de Haan, Conditions on Rules: the proper balance between syntax and semantics. Dordrecht: Foris 1979). Spektator 10, 340-368. [ pdf ]
 • Arie Verhagen. Gaan fokusbepalingen echt altijd aan de fokus vooraf? In: Willem Breekveldt & Jan Noordegraaf (red.), Voortgang van het onderzoek in de subfaculteit Nederlands aan de Vrije Universiteit II. Amsterdam, 56-61. [ pdf ]

Back to top

 

1979

 • Arie Verhagen. Fokusbepalingen en grammaticale theorie. Spektator 8, 372-402. [ pdf ]

Back to top