De Golf-oorlog van 1991

  • Lakoff 1991 (pdf)
    Pdf-versie van het Internet-artikel van George Lakoff uit 1991.
  • Lammerts & Verhagen 1994 (pdf)
    Geïnspireerd door het bovengenoemd stuk “Metaphor and War” van George Lakoff hebben we in 1994 een analyse gemaakt van taalgebruik in Nederlandse dagbladen (Agnes Lammerts & Arie Verhagen, De oorlog in de krant. In: A. Maes, P. van Hauwermeiren, L. van Waes (red.), Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek. Dordrecht: ICG Publications, 375-384).