De aanslagen van 11 september 2001

 • Van totale oorlog en andere versimpelingen
  Tekst van kort interview door Bas den Hond, gepubliceerd in Trouw op 19 september 2001.
 • “Is de VS in oorlog?”
  Discussie over gebruik van de term “oorlog”, zoals weergegeven op de website van de NOS op 13 september 2001.
 • The 2,988 Words That Changed a Presidency: An Etymology
  “The making of” verhaal over het maken van de toespraak van Bush tot het Amerikaanse congres, zoals weergegeven op de website van de New York Times op 7 oktober 2001.
 • Bush
  Tekst van de toespraak van Bush tot het Amerikaanse Congres op 20 september 2001.
 • The Language of Conflict
  Waarnemingen uit The Observer, o.a. het opmerkelijke feit dat zich voor de gebeurtenissen van 11 september geen andere term heeft aangediend dan die datum zelf…
  In een commentaar van 7 oktober in The Observer noemt Stephen Pritchard de taal “het tweede slachtoffer van de oorlog” (het eerste is, zoals bekend, de waarheid…); de discussie die hij weergeeft lijkt nogal op die bij de NOS werd gevoerd.
 • Lincoln 2002
  Vergelijkende analyse van de retoriek van zowel George Bush als Osama Bin Laden in hun toespraken van 7 oktober 2001, met o.a. aandacht voor de religieuze dimensies. In diverse opzichten onthullend.